Úvod - Rezanie laserom, vodou, ohýbanie a tvarovanie

Rezanie laserom, vodou, ohýbanie a tvarovanie

Rezanie laserom, vodou, ohýbanie a tvarovanie

Veľký záujem zákazníkov o služby tohto úseku zaisťuje jeho dynamický rozvoj. Dôraz je kladený na čo najrýchlejšiu a najkvalitnejšiu výrobu. Vyrezané diely je možné ďalej spracovať. Ohraňovanie, lisovanie alebo vŕtanie závitov sú príklady z našich najčastejších úprav výrokov. 

Potrebujete
niečo vylisovať,
alebo vyrezať?
Ozvite sa nám.

Ďalšie produkty

Automobilové a priemyselné tesnenia
Lisované a vyrezávané kovové diely
Vyrezávané a vysekávané diely